Tuz Kelimesinin Anlamı nedir?

Tuz Nedir?
20 Ocak 2018
Sofra Tuzu ve Himalaya Tuzu arasında ne fark var?
25 Ocak 2018

Tuz kelimesi, Latince olan ‘Sal’ kelimesinden ve asıl kökeni olan ‘Sol’ kelimesinden geliyor. ‘Sol’ kelimesi, tuzlu su çözeltisini tanımlayan ‘sole’ kelimesi ile eş anlamlıdır. ‘Sol’ kelimesi aynı zamanda güneşi de tanımlayan bir sözcüktür. Mitolojik anlamı itibariyle sole, ‘sıvı halindeki güneş ışığı’ olarak tanımlanabilir; buna geometrik bir yapıya bağlı olarak yaşam yaratmayı ve yaşamı sürdürmeyi becerebilecek bir sıvı ışık enerjisi diyebiliriz. En geç bu noktada varoluşun nerede başladığını algılayabiliyoruz; bizim en eski denizlerimizin içeriği olan sole’den.

Keltçe bir sözcük olan ‘Hail’ kelimesinin temelinde, aslında tuzun bir diğer anlamı olan ‘şifa’ kelimesi yatar (Almanca: ‘heil’ sözcüğünün türediği ‘heilig’ kelimesi). Bu konuyu önceki sayfalarda kaynak sularını anlattığımız bölümde ele almıştık. Keltçe ‘Hail’ olarak kullanılan kelimenin bir başka anlamı daha var, o da ‘Schall’ diye tanımlanan başka bir kelimedir. Almancada kullanılan ‘Schall’ kelimesinin temeline baktığımızda, onun ‘titreşim’ kelimesini ifade ettiğini görürüz. Bu kelimeyi günümüze kadar hiç değiştirmeden kullanmış olsaydık, o zaman ‘Tuz ister misin?’ sorusunun yerine ‘Biraz titreşime ihtiyacın var mı?’ diye sorardık.

click Acaba o dönemlerde Keltler tuzun tüm elementleri içerdiği bilgisine sahip miydi? Tuzun içinde barındırdığı tüm elementlerin kendine has eşsiz birer frekans modeline sahip olduğunu biliyorlar mıydı? ‘Hail’ kelimesinin temelinden gelen ‘heil’, yani ‘şifa’ kelimesi o yüzden mi kullanıldı acaba? Çünkü o dönemlerde tüm hastalıklar, yani enerji bozuklukları tuz ile tedavi ediliyordu.

Kaynakça : Dr. Barbara Hendel – Peter Ferreira Su&Tuz Yaşamın Kaynağı kitabından

Bir cevap yazın

go here E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir